کرج-نبش میدان شهدا-برج نوا-واحد ١۲
 • .

  .

  ماموریت ما

 • '
 • کودکان الکترونیک

  کودکان الکترونیک

  E-kids دیدگاهی شگفت انگیز است که کودکان را قادر به کسب مهارتهای دنیای دیجیتال می کند و انها را به سواد آموزی دیجیتال سوق می دهد.
 • '
 • رسالت ما

  رسالت ما

  رسالت اصلی ما آموزش مفاهیم کارآفرینی و پرورش خلاقیت در کودکان در قالب ارائه محصولات و خدمات است. هدف شرکت ما تغییر نگرش و طرز تفکر کودکان و نسلهای آینده و خانوده ایشان است.
 • '
 • کودکان الکترونیک

  کودکان الکترونیک

  E-kids دیدگاهی شگفت انگیز است که کودکان را قادر به کسب مهارتهای دنیای دیجیتال می کند و انها را به سواد آموزی دیجیتال سوق می دهد.
 • '
سواد
عاطفی
 •  
 • سواد عاطفی چیست؟
 • سواد عاطفی داشته باشیم
 • مهر طلبی
 • عاشق پیشه باشیم
توضیحات بیشتر
سواد
ارتباطی
 •  
 • سواد ارتباطی چیست؟
 • هنر ارتباط با دیگران
 • ارتباط مجازی
 • ارتباط گروهی
توضیحات بیشتر
سواد
مالی
 •  
 • سواد مالی چیست؟
 • آموزش سرمایه
 • پرورش هوش مالی
 • میلیونر خود ساخته
توضیحات بیشتر
سواد
رسانه
 •  
 • سواد رسانه چیست؟
 • رسانه های مجازی
 • اصول استفاده از اینترنت
 • آسیب شناسی رسانه ها
توضیحات بیشتر
سواد
تربیتی
 •  
 • سواد تربیتی چیست؟
 • سبک فرزند پروری
 • برنامه ریزی تربیتی
 • تربیت اجتماعی فرزندان
توضیحات بیشتر
سواد
رايانه
 •  
 • سواد رایانه چیست؟
 • مهارت های هفت گانه
 • ضرورت های سواد رایانه
 • رابطه رسانه و سواد رایانه
توضیحات بیشتر

ماموریت ما

کرج-نبش میدان شهدا-برج نوا-واحد ١۲

۳۲۲۰۷۳۸۶ (۰۲۶)

E-Kids logo